Εξαιρετικό μαγαζί…Νεολαία που αγαπάει τα δυνατά ακούσματα, ελληνικά και ξένα. Τα ποτά καθαρά, το προσωπικό φιλικό και με θετική αυρα… Σταθερά στέκι..!!!